top of page

לחימה בטרור - מלחמה או בט״ש

אלוף יאיר נווה בהיותו מפקד פיקד המרכז נאלץ להתמודד עם טרור רצחני ממרחב הפיקוד אל ליבה של ישראל, ובה בעת לחימה בטרור בתוך מרחב הפיקוד, בערים הפלשתינאיות ובצירי התנועה.

 

ההתמודדות עם ארגונים רצחניים הבאים מתוך אוכלוסייה אזרחית המהנל תאת חייה במקביל ובתוך הטרור היבא את אלוף נווה למספר תובנות - כיצד ראוי להתמודד עם המשימה - להפחית ואת עוצמת הטרור ככל שאפשר. על כך במאמר המצורף.

 

bottom of page