top of page

השפעת צי״ד על קבלת החלטות

הכנסת מערכות ניהול מידע דיגטליות מהוות תחילתה של מהפיכה

תוכנית צי"ד הכניסה את צבא היבשה לעידן חדש בתחומי העברת מידע, פיקוד שליטה ובקרה. התוכנית אמורה לענות על צרכי המערך הלוחם מרמת הגדוד ועד רמת הגיס והפיקוד.


ההצטיידות וההטמעה החלו ברמות הגבוהות, ויורדות לרמות הנמוכות על פי קצב ההצטיידות.
תכנון ופיתוח המערכות החל לפני למעלה מעשור, עידן בו הלחימה במסגרת עוצבות גדולות הייתה מעיקרי התפיסה של צה"ל.

כיום, הלחימה נעשית במסגרות קטנות, במרחבים סגורים, בתנאי שטח מוגבלים בשדות ראיה ובשדות אש.

יותר ויותר נדרשים מפקדים ברמה הטקטית הנמוכה לנהל את הקרב שלהם בזמן ובטווחי ראיה קצרים, הפעלת אש במעגלים קטנים וקבלת החלטות מיידיות, כאשר כל העת כל מערך המפקדות הגבוהות רואה ושומע והתערבות דרג בכיר בפעולות דרג כפוף אפשרית ומיושמת בקלות.

כיצד מתיישב מושג "פיקוד מוכוון משימה" עם מערכת מידע פו"ש ושו"ב מוזרם מלמעלה? כיצד מקצים למפקד הזוטר יכולות המסייעות לצרכי הלחימה שלו וחוסכים ממנו את עודף המידע והנגישות של המערכת המגיעה מלמעלה?

 

 

bottom of page