top of page

מעורבות הצלב האדום בסכסוך אלים

ארגונים בינלאומיים שאינם מדינות מעורבים עד מאד בסכסוך אלים, הם פועלים מסיבות שונות וממניעים שונים מיד לאחר פרוץ האלימות ןמעורבותם מתגברת לאחר סיום הפרק האלים והקטלני של הסכסוך.

 

בעידן של סכוסוכים בקרב אוכלוסייה, חשיבותם הולכת וגוברת בהשפעה על היכולת להשיג השיגים מדיניים מפעולה אלימה. תפוצת המידע והגלובליזציה של המידע מסיטים לעתים את תשומת הלב מהפעולות ההומניטריות של הארגונים אל המידע שהם מפיצים.

 

הצלב האדום הבינאומי הוא אחד מהארגונים האלה והוא אחד הבולטים בינהם. הוא ממוסד, מסודר ויש לו מוניטין של ארגון "שאינו מעורב". 

 

על פעלות הארגון בעת האחרונה במזרח התיכון מסופר במאמר המצורף.

 

bottom of page