top of page

הקרב על פלוג׳ה

גנרל תום מץ  מתאר את הקרב בפלוג׳ה מנקודת ראות של מפקד קורפוס

הקרב על פלוג'ה עשוי לשמש כדוגמה לתכנון וניהול קרב בשטח בנוי. אמנם עצמת האש שהופעלה על ידי הצבא האמריקאי אינה דומה למה שצה"ל יכול להפעיל וגם "כללי המשחק" של לחימה בשטח בנוי מנקודת המבט של נזק אגבי והוראות פתיחה באש אינם דומים, אבל החשיבה והעקרונות שעוצבו מאחרי התכנון וההפעלה - תקפים וישימים.

בולטים נושאי שילוב הסיוע האווירי - ובעיקר מתכונת ההפעלה שלו - והגישה וההפעלה של מאמץ התודעה.

 

למי שרואה בדמיונו את רצועת עזה יש כאן הרבה תחומים שכדאי לקרוא אותם בעיון.

 

 

bottom of page