top of page

צפון קוריאה ותשתיות תת-קרקעיות לשיגור טילים וארטילריה

מאז מלחמת קוריאה בתחילת שנות החמישים פיתחה צפון קוריאה מערכת מסועפת של מנהרות, ביצורים, עמדות ירי, מחסנים ומפעלים מתחת לאדמה.

 

צפון קוריאה היא גם אחת הספקיות המרכזיות של טכנולוגיה ואמל"ח למדינות במזרח התיכון.

bottom of page