top of page

רוח הלחימה כאמל״ח

האיסלם הקיצוני, בבואו להלחם בכוחות גדולים ממנו, בוחר בדרך האידיאולגיה המוסלמית, ובמוטיבציה הדתית להלחם בכופרים ולזכות בגאולה אישית כבאמל"ח.

במאמר הזה מתאר תא"ל במיל' שלום הררי את התהליך העובר על האוכלוסיה הפלשתינית מנקודת המבט הזו.

הדברים נאמרו בכנס לטרון בשנת 2007.

bottom of page