top of page

בין ידיעה להבנה

הצבא עוסק המון בידיעה הצבא עוסק הרבה פחות בהבנה. כאשר המלחמה אינה מוכונת לכניעה חד משמעית והכרעה או לכיבוש שטח, הצלחה במלחמה (נצחון הוא תואר "ספרותי" לא מעשי). בבחינת הצלחתיו של צה"ל יש המון נצחונות שהשיגיהם מקומיים וזמניים,

ראה למשל את סדרת ההתקפות החוזרות ונשנות סביב רצועת עזה, ראה את כשלונות ההסברה לעולם מסביבנו למרות ההצלחות המבצעיות של צה"ל., ראה את המרמרה וראה את הספינה האירנית - במקום דרוך או שדר ושכח.

יש לצה"ל מנגנונים משומנים לתכנון הטכני - התכנון העמוק יותר, ארוך הטווח אינו מגובש, אינו מוגדר תורתית הוא פרי האינטאיציה והאינטליגנציה של בעלי תפקידים במקומותיהם - וזו אינה מתכונת להצלחה

צה"ל מדבר בעיקר אל עצמו ואל תושבי ישראל - אבל אלה הם רק מרכיב אחד במשוואה.

 

bottom of page