top of page

חוסר מידע, או מידע שגוי או שמפורש בצורה מוטעית הם אחד הגורמים העקריים לכשלון מבצעים צבאיים.

מבצעי תודעה

הדוגמה הבולטת בתולדות צה"ל ומדינת ישראל היא מלחמת יום הכיפורים, בה מידע הפך לאמל"ח.
על כשל המודיעין פורסם רבות - כשל התו"ל לכשעצמו - תורת הלחימה בהגנה שאינה תואמת יכולות ומציאות - עלתה גם היא במספר פרסומים והיא מגמה פופולרית כיום בניתוח המלחמה ההיא.
אבל יש עוד מרחב כשל - והוא החיבור בין המודיעין לתו"ל - המשמעויות וההשלכות של המידע שהצטבר - והוא הצטבר - על תורת הלחימה ועל הפעלת הכוחות.
צה"ל בסיני נערך להלחם כנגד הבנתו את הדוקטרינה הסובייטית של התקפה - תקיפה לעומק השטח עם דביזיות משוריינות.
בימים הראשונים למלחמה חיכה צה"ל להתקפות שבוששו לבוא - ולאחר המלחמה אף תאר כיצד החמיצו המצרים את ההזדמנות שנוצרה להם. אבל עיון במידע - הגלוי - של כוונות המצרים - מציג כי כוונת המצרים מלכתחילה היתה להציב כוחות בצידה המזרחי של התעלה ולפגוע במירב הכוחות הישראלים שיתקפו נגד - ולאו דווקא לחדור לעומק סיני - וזה בדיוק מה שקרה,
בעודנו מחכים לגלי התקפות השריון, שיגרנו התקפות נגד שעלו לנו בקורבנות רבים.
לו הערכנו נכונה כי זו כוונת המצרים - לגרור אותנו לתוך מערכיהם - היינו בוודאי פועלים אחרת. אבל לא חשבנו ככה ופעלנו לפי מיטב הבנתנו - השגויה.
המצרים השיגו זאת תוך שימוש מושכל בלוחמת מידע - סאדאת החל בכך כבר שנתיים לפני המלחמה ובגלוי.
בצה"ל הנושא רדום - למרות היכולות הרבות.
אנחנו רוצים להציף את הנושא ולכן המדור הזה.

 

bottom of page