top of page

החוסן הלוגיסטי

​תא" ל (במיל) מאיר אלר

שימש בתפקידים בכירים באגף המודיעין בצה"ל ביניהם עוזר רח"ט המחקר להערכה וסגן ראש אמ"ן.
אלרן היה גם סגן מפקד מב"ל. הוא נטל חלק פעיל בשיחות השלום עם מצרים והיה חבר בכיר במשלחת הישראלית לשיחות השלום עם ירדן.
אחרי פרישתו מהצבא, שירת אלרן כסמנכ"ל עיריית תל אביב, יועץ לאסטרטגיה לכמה שרים ובמועצה לביטחון לאומי, שם התמקד בסוגיות חברתיות הקשורות לביטחון לאומי. כיום הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי.
תחומי המחקר העיקריים של אלרן הם החזית האזרחית (העורף) הישראלית והחוסן החברתי מול טרור מתמשך.
ב־ 2009 שימש אלרן עמית מחקר ב־ National Defense University, NESA Strategic Studies Center, שם הוא עסק במחקר השוואתי של ניהול אסונות המוניים.​

bottom of page