top of page

גנרל אלכסיי אנטונוב - ראש המטה של סטלין

במלחמת העולם השנייה ברית המועצות ניצבה בפני מאמצים אדירים כדי להתאושש מהמלומה הגרמנית בפתיחלת המלחמה ועד הבסת גרמניה 4 שנים מאוחר יותר.

 

הצבא האדום היה בתהליכי הקמה וביסוס בשנות השלושים של המאה העשרים,

תפיסות חדשות כמו המערכה העמוקה פותחו ובה בעת נערכו טיהורים נרחבים שערך סטלין וחיסל את כל צמרת הצבא המובילה של הצבא בשנים 1936 - 1937.

 

תוך כדי הלחימה הוקם צבא אדיר במימדיו, ולאחר שתי שנות שפל החל הצבא האדום להראות את עוצמתו ולהכות בגרמנים.

 

מאחרי המפקדים המובילים עמדו קציני מטה שתכננו, בנו וניהלו את המבצעים ללא אור הזרקורים. גנרל אנטונוב היה אחד מהם.

 

המטה הכללי הסובייטי עבד בצורה שונה מהמקובל במערב - במאמר המצורף ישנו תיאור קצר על עבודת הצוות הקרוב לסטלין בניהול היום-יומי של המערכה.

 

bottom of page