top of page

פטראוס חוזר לעיראק ומוצא הרס וחורבן

ארצות הברית עוברת מכישלון לכשלון כאשר היא עוסקת בהחדרת תפיסותיה למדינות זרות, הייתה רק מדינה אחת בה לארצות הברית הייתה הצלחה בכך - יפן לאחר מלחמת העולם השנייה, והסיבה העיקרית הייתה שגנרל מק ארתור לא ניסה לכפות דמוקרטיה אמריקאית על היפנים. את הלקח הזה האמריקנים כנראה לא זוכרים. מאז הם ניסו "לכפות תרבות ודמוקרטיה" בפיליפינים, בוויטנאם, במרכז אמריקה ולאחרונה בעיראק. גנרל דויד פטראוס היה שם,  ובחודש אוקטובר 2013 ביקר בעיראק לראות מה נותר ממפעלו הגדול. במאמר המצורף הוא מתאר את פעולתיו בשנים 2003 - 2009 והשגיו לפי ראייתו, ואת מה שנותר מכך כיום. 

מתוך דבריו צצות שתי תובנות בולטות , הראשונה - האופיינית לכל גנרל גדול (בעיניו במיוחד) הוא הניכוס של כל ההישגים לעצמו, והשני שהוא לא השתחרר מהגישה שהכל צריך להעשות בדרך האמריקאית, ולתרבות המקומית, ולהירארכיה המקומית אין משקל של ממש,  והם צריכים להתאים את עצמם לרעיון האסטרטגי הגדול של הגנרל האמריקאי - וכשזה לא עובד יותר, עליהם לחזור לרעיונותיו והכל יבוא על מקומו בשלום.

 

יחד עם זאת הוא הפעיל מאמץ גדול, ברצון ונכונות אמיתית להצליח - הטעות היא באסטרטגיה רבתי ולא בניהול המבצע - ויש מה ללמוד מכך.

 

bottom of page