top of page

פרסומים

ידיעון אוגוסט 2022 : זרועות נשלחות לשוליים - וגם על תפיסת לחימה

הרוסים והאוקראינים ממשיכים להתכתש. הרוסים לוטשים עיניים לשטחים נוספים והאוקראינים נלחמים על נפשם - העולם נלחם מלחמה שאינה קטלנית כנגד הרוסים ומנסה לשפר עמדות. בגיליון הזה אנחנו מציגים את פתיחתה של סדרת מאמרים העוסקת בתפיסת לחימה - מאמצים קרביים - תפיסה הנשענת רבות על מהפיכת המידע בשירות הלחימה.

לקריאת הידיעון לחץ על הגיליון המצורףידיעון אוגוסט 2022 (1) (NXPowerLite Copy)
.pdf
Download PDF • 1.34MB


Comentários


עדכונים אחרונים

bottom of page