top of page

פרסומים

ידיעון אפריל 2022 : מלחמה באוקראינה - שאיפות טריטוריאליות ומאבק בין מעצמות

הגיליון הפעם מורחב - לכבוד הפסח, ובגלל שכמעט כולו עוסק במלחמה באוקראינה.

אין הרבה פרטים בעלי משמעות על הלחימה עצמה - שני הצדדים מתמחים בלוחמה פסיכולוגית ודיסאינפורמציה.

המלחמה נכנסת לשלב השני שלה - לאחר שהשלב הראשון הניסיון הרוסי להביא לחילופי שלטון ושליטה במדינה כולה - נכשל.

המלחמה נכנסת לשלב שני - במחוזות אותם רוסיה רוצה לספח לעצמה.

המאמרים שאנחנו מציגים כאן עוסקים בניסיון להבין מה הביא לכישלון הרוסי - ותקפותם מוגבלת למועד פרסומם - כשבוע לפני פרסום הידיעון - הרבה מידע חסר או אינו מושלם - אבל זה טבעו של דיווח עיתונאי במהלך מלחמה.

לקריאת הידיעון לחץ על הגיליון המצורףידיעון אפריל 2022 (NXPowerLite Copy)
.pdf
Download PDF • 1.90MB


Comments


עדכונים אחרונים

bottom of page