top of page

פרסומים

ידיעון אפריל 2024: לא ברור איך יוצאים ממלחמת חרבות ברזל

שני הצדדים במלחמה הזו תקועים בעמדותיהם, לאף אחד מהם אין את היכולת להשיג את מטרותיו בטווח הזמן הנראה לעין, המפגש ההדדי בין הצדדים הוא מפגש ההרס וההרג, המטרות המוצהרות אינן ברות השגה, המביטים מהצד - רואים את פני השטח, המצויים בפנים שוקעים בביצה, המלחמה מדשדשת
2024 ידיעון אפריל
.pdf
Download PDF • 10.92MB


Comments


עדכונים אחרונים

bottom of page