top of page

פרסומים

ידיעון יוני 2022 : המלחמה באוקראינה מלחמה ישנה עם תבלינים חדשים

מהמלחמה הזו ניתן להפיק תובנות - וכל אחד מפיק כאלה לפי תחומי העניין שלו, מנקודת המבט שלנו יש שני כיווני מבט - נקודת מבט ישראלית - ונקודת מבט כללית על התפתחות אמנות המלחמה. יש סממנים דומים בין הרעיון המרכזי הרוסי בפרוץ המלחמה לבין רעיונות מבצעיים של צה"ל מול חזית הלבנון למשל. יש סממני חדשנות בשימוש במספר אמצעי לחימה חדישים. בידיעון הפעם אנחנו מציגים מקצת מהגישה הרוסית למלחמה ולקשייה - עד כמה הצלחנו לחפור למידע רוסי שמרביתו נשלט ומבוקר מלמעלה.

לקריאת הידיעון לחץ על הגיליון המצורףידיעון יוני 2022 (NXPowerLite Copy)
.pdf
Download PDF • 3.23MB


Comments


עדכונים אחרונים

bottom of page