top of page

פרסומים

ידיעון מרץ 2024: מלחמות ללא סוף נראה בעין


בידיעון הפעם כמה מאמרים שחורגים מציטוטי העיתונות הזרה, יסודות הלחימה הרוסיים הוא פרסום חדש (29 בפברואר) של טרדוק בצבא ארה"ב הסוקר את יסודות הלחימה של רוסיה, סקירה דומה הם הוציאו ב-2018 וזו מהדורה מעודכנת. הבאנו כאן רק את הפרק הראשון, והוא אינו מתייחס ללחימה באוקראינה דווקא אלא לסקירה כוללת יותר. נשארנו עדיין עם סקירות על הלחימה באוקראינה והוספנו נקודות מבט של השלכות הלחימה כנגד החמאס בראיה קצת יותר רחבה.

צרפנו שתי מצגות: 

האחת עוסקת בסיוע לוגיסטי מהים - עבודה שערכנו לפני עשור והיא רלוונטית כיום, 

האחרת המציגה כי מלחמה בטרור היא מלחמה לכל דבר אבל שונה מאד מכל לחימה אחרת, בעבר הרחוק חיברו בספרות בין טרור וגרילה, אבל זה התפתח לכיוונים אחרים.

לקריאת הידיעון לחץ על הגיליון המצורף2024 ידיעון מרץ (1)
.pdf
Download PDF • 5.96MB


Yorumlar


עדכונים אחרונים