top of page

פרסומים

ידיעון אפריל 2015 : המפקד, קבלת החלטות, ממשק צבא - אזרח


הידיעון עוסק הפעם בין היתר בעבודת המפקד ברמות שונות, מתחיל בתו"ל הגרמני במלחמת העולם השנייה בשיא הצלחתם של מערכות הקרב הנייד הגרמניות, עובר לגנרלים המנהלים צבאות במערכות שדות קרב רווי אוכלוסיה וחסר הכרעה, ומתרחב לתחומי הממשק - צבא-אזרח בימינו.

להצטרפות לרשימת התפוצה וקבלת הידיעונים במועד הפצתם, יש למלא פרטים כאן.

לקריאת הידיעון הזה לחץ כאן

עדכונים אחרונים

bottom of page