top of page

פרסומים

ידיעון אפריל 2017 : הערכות למערכה בא-רקה

בידיעון הפעם - צבאות שונים נערכים לתקיפת א-רקה, התמודדות בינהם קריטית לא פחות מכיבוש א-רקה עצמה. מרוץ חימוש טכנולוגי ממשיך ומתעצם בין רוסיה וארה"ב

לקריאת הידיעון לחץ כאן

עדכונים אחרונים