פרסומים

ידיעון מאי 2019: הרוסים והאמריקאים ממשיכים במרץ במאבק הכוחות הגלובלי

בידיעון הפעם - במאבקים אזוריים האמריקאים מפנים שטח והרוסים נכנסים, במאבק הגלובלי התחרות מתגברת כאשר הרוסים עושים מאמצים משמעותיים לחיזוק העוצמה הצבאית ארוכת הטווח.

לעיון בידיעון נא לחץ כאן

עדכונים אחרונים