top of page

פרסומים

ידיעון אוקטובר 2019: חילופי מפקדים תמריץ לבחינה מחדש של תפיסות

בידיעון הפעם - מפקד חדש למרינס האמריקני מביא לבחינת תפיסות חדשות לבניין הכוח והפעלתו. איומים חדשים של נשק מופעל מרחוק מציבים סימני שאלה על ציי המעצמות, לחימת כוחות משלוח המבוססות על הצי חייבות בבחינה מחדש על דרכי הגעתן ליעד

לקריאת הידיעון לחץ כאן

עדכונים אחרונים

bottom of page