top of page

פרסומים

ידיעון דצמבר 2019: ניצני הלחימה בעשור השני

הלחימה בעשור השני של המאה ה-21 לא תדמה ללחימה של העשור הראשון ובוודאי לא למלחמות של סוף המאה ה-20. מטוסים חמקנים יחשפו, כוחות קרקע ילחמו באמצעות שליחים ויכוונו את מאמציהם כנגד האוכלוסייה, ממשלות תתמודדנה עם איומי סייבר משתקים, האזרחים ירימו ראש מונעים על ידי רשתות חברתיות ולחצים אתניים - הסימנים לכל אלה - במדורג - כבר כאן

לקריאת הידיעון לחץ כאן

עדכונים אחרונים

bottom of page