top of page

פרסומים אחרונים

לקבלת ידיעונים והרשמה בחינם

הכנס לקבלת ידיעונים - למטה
דף פתיחה חוברת תפיסת ביטחון.png

הסרטונים מצויים במחיצת חוכמת המלחמה

תובנות מהעבר הן בסיס להתכוננות לעתיד

במדינת ישראל אין אף גוף מחוץ לצה"ל שדן בתורת לחימה. יש הרבה מוסדות אקדמאים ומוסדות מחקריים העוסקים בביטחון לאומי ובאסטרטגיה, שם כל אחד מלך, בנושאים האלה תואר אוניברסיטאי מקנה "מומחיות" בכתיבת ניירות עבודה והמלצות, לא צריך להוכיח דבר.

מכון חץ, מהקמתו, עוסק בתורת הלחימה. בייעוץ, בניירות עבודה ופרסומים. 

במהלך השנים נוכחנו כי התועלת שאנחנו מביאים קטנה מאד אם בכלל. 

אנחנו החלטנו להתמקד בעתיד, אנחנו בעיצומו של מעבר מתמשך מעידן תעשייתי לעידן המידע - ומכיוון שזה תהליך טכנולוגי מתמשך הוא מתחיל בשדרוגים  על בסיס פיתוחים בתחומים צרים - וכאשר ההתפתחויות מתפשטות ליותר ויותר שטחי פעולה זה הופך, מבלי משים, לעידן חדש.

הדרך שלנו להעלות נושאים לדיון היא בפרסומים - ולכן הוצאנו  ספר (לא ארוך) בשם עידן המידע וצופני העתיד - פיקוד ושליטה שעוסק בשינויים, במשמעויותיהם הכלליות והשלכותיהם על פיקוד ושליטה בעידן המידע.

הספר השני עוסק בלחימה - תמרון, אש, לוגיסטיקה.

הספר השלישי  דן בהיווצרות ממד לחימה נוסף - ממד המידע. ההצטברות הטכנולוגית ופיתוח יישומי הטכנולוגיה יוצרים סביבת פעולה וסביבת לחימה העומדים בפני עצמם, ומשתלבים בכל הממדים הוותיקים. כמו בכל מעבר בין תקופות בעבר, תחילת המעבר היא כשדרוג הקיים ביכולות חדשות, ועם רכישת הניסיון והתבגרות החדשנות אנחנו מוצאים את עצמנו בעידן חדש.

לרכישת הכרכים בפורמט דיגיטלי  הכנס לאתר עברית https://www.e-vrit.co.il

לרכישת הספר במתכונת מודפסת שלח בקשה דרך צור קשר באתר הזה או בדואר אלקטרוני info@iamti.com

מבצע "שומר החומות" כמודל לאי הבנת הנקרא

להדגמת ההשלכות של עידן המידע על לחימת צה"ל בחרנו להציג את מבצע "שומר החומות" כדוגמה אופיינית לפער בין היכולות הצבאיות שנבנו לצורך המבוסס על תפיסת לחימה כמותית לבין לחימה העונה לצורך מדיני של ביטחון כללי ודעת קהל. במבצע "שומר החומות" נערכה הלחימה בשני ממדים המתחככים זה בזה אך לא פועלים באותם מישורים - וכל צד ניצח במרחבו - כך שהתוצאה הסופית מבחינת ישראל היא לא כלום במקרה הטוב ונזק מדיני במקרה הגרוע.

יוזם הלחימה היה החמאס שמרחב הלחימה שלו ויעדיו הם במרחב התודעה הבין-לאומי והמוסלמי - הוא רוצה להגביר את התמיכה בו, את הסיוע אותו הוא מקבל ולחזק את עמדותיו המדיניות והצבאיות. דרך הפעולה שלו היא לגרום לישראל להפעיל כוח הרסני - המשדר ומגביר את  מסרי החמאס. 

ירי הרקטות הוא הסוס הטרויאני - הוא אינו המטרה - אמצעי הלחימה של החמאס הם מטוסי חיל האוויר הישראלי - כל ילד הרוג, כל בניין הרוס, כל אישה זועקת מרה הם נכס בל ישוער לחמאס.

היוזמה נותרה בידי החמאס עד תום הלחימה - צה"ל ניצח, מדינת ישראל הפסידה.

לקריאת המאמר במלואו לחץ על אחת משתי התמונות משמאל

שומר החומות 1.jpg
bottom of page