top of page

מצגות עידן המידע  צפוני העתיד - רקע

הסרטונים ערוכים כמצגת מלווה בהסבר קולי, המלווה את הטקסט ומרחיב אותו. 
 כל מצגת דנה בנושא אחד ואינה מקיפה את כולו כמובן. היא מיועדת לעורר עניין בלבד.
לצפייה, לחץ על סמן המצגת, התרווח, קרא והקשב. 
המלחמה השתנתה: מרחב המלחמה, מרחב הלחימה, זמן הוא אמל"ח, מטרות המלחמה השתנו, יעדי לחימה השתנו, הישגים ומושגים
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן 
העוצמה: מידע דינמי, העצמה, עוצמת כוח, עוצמה נגישה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מקבץ ומוקד: מקבצי מידע, תא לחימה, מרחב לחימה, ארגון מערכתי, סכמה לארגון, צוות קרב, מודל צוות קרב
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
תפיסה מרחבית: לחימה רב ממדית, המרחב הימי, המרחב האווירי, המרחב היבשתי, המרחב הוירטואלי,  התמונה הכוללת
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
קצת תובנות מצטברות: למה? מה בוער, מעבר בין מצבים, מעט תובנות על הכרעה, מעבר בין מלחמה קטלנית למלחמה שאינה קטלנית, תנו לצה"ל לנצח, מעבר משגרה למלחמה קטלנית
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
פיקוד ושליטה: פיקוד ושליטה, המשפיעים העיקריים, נתיבי ההיררכיה, הרעיון המוביל - פיקוד מוכוון משימה, ארגון הקרב, שטף המידע, טיב המערכת כטיב הממשקים, משימות פיקוד ושליטה, עבודת המטה והמפקדה, דוגמת מינוחים
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
המעטפת: התהליך, ההשפעות על לחימה, הרמה האסטרטגית, המעטפת, עוצמת המעטפת, הרמה המערכתית, הרמה הטקטית
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
תרחיש איום:  הרקע, הבעיות, האיום, התרחיש, הערכת המצב, הרעיון המבצעי, התכנית, המפגעים
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
אתגרים בתרחיש: האתגרים, המדרג, הנגה והתקפה במקביל, ההישג הנדרש, בניין הכוח, התאמה למשימה, התאמת אמצעים למטרות, מידת ההישג
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
ניתוח התרחיש: ניתוח מצב, מטרות ישראל, האיזון וההעדפה, הגנה והתקפה, מרחבי הלחימה, הזמן הוא אמצעי לחימה, השפעת האוכלוסייה, לוחמת המידע,שורות תחתונות
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מעבר בין מצבים: הערכות ללחימה, ההיגיון המשתמע, מעבר בין מצבים, לחימה זרועית מול לחימה משולבת, ההערכות הארגונית, מעט תובנות, משמעויות לתכנון, משמעויות לבניין הכוח, תכנון בתהליך מתהפך - הערכת מצב, תכנון בתהליך מתהפך - תכנית
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מה עושה המידע ללחימה: מבוא, מידע הוא עוצמה, ניידות, מודיעין, אש, תמרון, רציפות הלחימה, פיקוד ושליטה, ארגון ללחימה, לאן זה מוביל
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
התחלה: מפת דרכים מחשבתית, על מה להסתכל, מטרת לחימה, לחימה בארגונים, לחימה במדינות, משמעויות, יעדים ביטחוניים, מורה כיוון, מגמות ארגון ללחימה, מגמות תכנון הכוח, הלחימה המשולבת
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
bottom of page