top of page

סמינר אמנות המלחמה - פו"ם אוסטרליה - נובמבר 2015

מה היה שם? למה זה התפתח כך? מה ניתן ללמוד מכך כיום?

קורס אומנות המלחמה של הפו"ם האוסטרלי יחד עם חניכי קורס כזה מהפו"ם של צבא ארה"ב התארחו במכון "חץ" למשך 10 ימים לסמינר על תובנות ולקחים ממלחמות ישראל שונות.

הסמינר דן בקרבות ממלחמת השחרור (לטרון), מלחמת ששת הימים (ירושלים, רמת הגולן), מלחמת יום הכיפורים (רמת הגולן, צליחת תעלת סואץ) מלחמת של"ג (הדרך לביירות) ומלחמת לבנון השניה.

בסמינר השתתפו 15 מפקדים וקציני מטה שלקחו חלק במלחמות האלה, הועברו דיונים בכתות לימוד ונערכו סיורים מודרכים בשטחי הקרבות.

המשתתפים כללו את: אלוף עמוס ירון, אלוף יורם יאיר, אלוף ג'קי אבן, תא"ל יאיר נפשי, תא"ל אביגדור קהלני, תא"ל מאיר פינקל, תא"ל אברהם בר דוד, תא"ל עוזי עילם, תא"ל אשר לוי, אל"מ יוסי לנגוצקי, אל"מ חגי מן, אל"מ פסח מלובני, אל"מ חיים דנון, אל"מ אהוד אראל, אל"מ בועז כהן

הסמינר נערך בשפה האנגלית, את תמליל ההרצאות ניתן לקרוא באנגלית ולחזות בסרטי הווידאו של ההרצאות בחלקו של האתר בשפה האנגלית.

כאן אנחנו מצרפים סרטון קצר (3 דקות) המהווה פתיח לסיכומים

את תרגום הסיכום שכתבו האוסטרלים ניתן לראות בקישור המצורף

 

bottom of page