top of page

מצגות עידן המידע  צפוני העתיד - ממד המידע

הסרטונים ערוכים כמצגת מלווה בהסבר קולי, המלווה את הטקסט ומרחיב אותו. 
 כל מצגת דנה בנושא אחד ואינה מקיפה את כולו כמובן. היא מיועדת לעורר עניין בלבד.
לצפייה, לחץ על סמן המצגת, התרווח, קרא והקשב. 
לחימה במרחב הווירטואלי: רקע, נקודת הבריאה, לוחמת מידע, הניצחון, היווצרות ממד המידע
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
ערעור הסדר היסודי: שינוי מערכתי, סדר ארגוני חדש, הרמה הטקטית, הרמה המערכתית, הרמה האסטרטגית
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מצבי יסוד בלחימה: מצבי יסוד, תחומי לוחמת המידע, פריסת מרחבי לוחמת המידע
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מגיפת הקורונה ולוחמת מידע: האיום, המודיעין, הנגיף ולוחמת מידע, הערכת מצב, לחימה, השלכות ומשמעויות
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
המאמצים בלחימה וירטואלית: עוצמת האוכלוסייה והמדיה, תיחום מרחבי הלחימה, מרובע העצמה, עקרונות הלחימה1, עקרונות הלחימה 2
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מהו הממד הווירטואלי: ממד נוסף הממד הווירטואלי, הממד הווירטואלי, מרחב הלחימה הווירטואלי, מרחב לחימה בסביבת המידע, מרחב הלחימה המוצק, מרחב הלחימה היצירתי, שילוב בלחימה במרחבים הפיזיים
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מערכה וירטואלית: לחימה במרחב הווירטואלי, לחימה בשלבי המלחמה, מטרות הלחימה, הרעיון המבצעי, יכולות ואמצעים, מדרג ההשפעות, יעדי המערכה, אמצעי הלחימה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
המאמצים בלחימה ווירטואלית:: המאמצים בלחימה הווירטואלית, עוצמת האוכלוסייה והמדיה, תיחות מרחבי לחימה, מרובע העוצמה, עקרונות המלחמה (1), עקרונות המלחמה (2)
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
bottom of page