top of page

מצגות עידן המידע צפוני העתיד כרך א' - פיקוד ושליטה

הסרטונים ערוכים כמצגת מלווה בהסבר קולי, המלווה את הטקסט ומרחיב אותו. 
 כל מצגת דנה בנושא אחד ואינה מקיפה את כולו כמובן. היא מיועדת לעורר עניין בלבד.
לצפייה, לחץ על סמן המצגת, התרווח, קרא והקשב. 
בסיס לפיקוד ולשליטה: המפקד והמפקדה, בסיס לפיקוד ולשליטה, בסיס לvפעלת מפקדות, שתי גישות, המפקדה כגוף לוחם, הפעלת המפקדה, המפקדה מרכז עוצמה, בסיס עבודת המטה, ניהול עבודת המטה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
שלד ההיררכיה: עקרונות ההיררכיה בלחימה, נקודת מוצא - מידע, פיקוד מוכוון משימה, כלים חיוניים
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מערכות ותהליכים: מה נשתנה, מערכות ותהליכים, השפעת מהפיכת המידע על לחימה, שדה הקרב, כלי העבודה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
חשיבות המידע וניהולו: מה קורה, בסיס ההפעלה, מערכת ניהול מידע
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
פיקוד ושליטה: פיקוד מוכוון משימה, יחסי פיקוד ושליטה, פיקוד ושליטה, עבודת המטה, מקבצי מידע
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
המפקדה: המפקד הפיקוד והשליטה, המפקדה, המטה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
bottom of page