top of page

תערוכת רק"ם רוסית - ספטמבר 2016

דני זאבי ביקר בתערוכת רק"ם שנערכה ברוסיה בחודש ספטמבר 2016. בדו"ח הממצה שהוא כתב, מפורט בהמשך הן במתכונת כללית והן בירידה לפרטים בסוגי מערכות שונות.

המיוחד בתצוגה הרוסית היא כי צבא רוסיה הינו כיום (על פי הידוע לנו) הצבא המתקדם היחיד שעושה שידוד מערכות כולל בצבא היבשה.

בעוד שבעבר נהג הצבא הרוסי לשדרג את מערכותיו בעליית מדרגה בודדת בכל פעם - הפעם זו קפיצת דרך, תפיסה מערכתית כוללת, ובניים צבא חדש מבחינה טכנולוגית, תפיסה שתלווה אותו שנים רבות.

התפיסה הרוסית מייצגת חשיבה על תמרון עמוק, על לחימה ניידת ממוגנת ובעלת עוצמת אש שיכולה לשאת את המלחמה לכל מקום נבחר כאשר הכוח הצבאי נושא איתו את כל היכולות הנדרשות.

בתערוכות ובהדגמות הדברים נראים יפים, והניתוח של דני זאבי מצביע גם על קשיים ומגבלות, כך שלא צריך להסתנוור.

טכנולוגיה ותפיסה טכנולוגית אינם התמונה השלמה, מבחן השדה הוא השילוב עם תורת לחימה והשלכותיה האנושיות ביישומה ובתאימותה למצבים משתנים ולרוח לחימה.

בעשורים האחרונים ראינו כי הצבא הרוסי סבל מקשיים רבים דווקא בתחומים האלה (צ'צ'ניה, אפגינסטן, גיאורגיה), לאן הוא צועד עכשיו נותר רק להמתין ולראות.

כיוון החשיבה של התפיסה הטכנולוגית לציוד הצבא בהחלט ראויים להרבה תשומת לב ויש לצה"ל מה ללמוד מהרוסים.

לקריאת הדו"ח ופרטיו היכנס לקישורים הרלוונטיים.

 

bottom of page