top of page

המלחמה אינה מתנהלת בתיחומים קבועים היא מתרחשת בכל ההוויה הצבאית והאזרחית

דפוסי המלחמה ודרכי ניהולה התפתחו לאיטם, ביסודיות וברצף לוגי משך מאות שנים.

בעשורים האחרונים, כאשר העולם כולו משנה דפוסי התנהגות, "כללי משחק", משתנים איזוני הכוחות ודרכי השליטה ההשפעה - הרצף המסורתי אינו רלוונטי כל-כך והפערים בפועל בין הפעלת כוח והשגת מטרות הפעלת הכוח הולכים וגדלים, עד ש"במעבדה הישראלית למלחמות קטנות" - כבר לא מציגים מטרות טרום מלחמה כלל - ראה את סבבי הלחימה בחמאס ובחיזבאללה.

צריך לחשוב באופן שונה, לחפש דרכים מתאימות יותר, כי המלחמה תשאר תמיד, והצורך בהשגת מרטותיה אינו משתנה, ואם יש בעיה בהישג בפועל שורש הבעיה מצוי אצלנו ואת הפתרון אנחנו צריכים לחשוב במוחותינו - לא על מסלולי ההמראה או בקליבר הקנה.

 

המאמר פורסם לראשונה בבטאון "מערכות" במאי 2015

 

bottom of page