top of page

מבצעי נחיתה צבא ארה"ב במלחמת קוריאה

במלחמת העולם השנייה ניהל הצבא האמריקאי מבצעי נחיתה רבים באוקיינוס השקט.

מיד לאחר המלחמה פורקו היחידות והיכולות נמוגו.

גנרל דאגלאס מק'ארתור שפקד על הכוחות במזרח הרחוק ניסה לשמר ולהכין יכולות נחיתה לכוחותיו מאחר והאמין כי בדרום מזרח אסיה - מבצעים אמפיביים הם דרך פעולה חיונית.

מלחמת קוריאה תפסה את מערך הנחיתה בשלבי ההתארגנות וההקמה.

הנחיתה באינצ'ון הייתה בעלת משמעות אסטרטגית ושינתה את פני המערכה במעבר הכוחות האמריקאים מהגנה להתקפה.

 

bottom of page