top of page

תפיסת המלחמה של צבא ארה"ב 2025

הצבא האמריקאי מחפש את דרכו לעתיד, הוא עבר מספר רב יחסית של "תפיסות" בעשורים האחרונים, בסוף שנות ה- 70 הוא עקב ארח לקחי מלחמת יום הכיפורים, בסוף שנות ה- 80 הוא התמקד במלחמה הקרה, בסוף שנות ה- 90 הוא עבר ל- Shock and Owe ולאחר ההתמודדויות בעיראק ובאפגניבטן, פעולות ייצוב ולחימה בקרב אוכלוסיה היו חלק חשוב בתשומת הלב שלו.

 

כיום כאשר האיום השתנה, והאויב לא ברור, הצבא האמריקאי - כמו צבאות רבים אחרים - מחפש את דרכו.

 

המסמך כאן מציג את תפיסתו של הרמטכ"ל הנוכחי לקראת העתיד

bottom of page