top of page

על טכנולוגיה וניהול משימות מבצעיות

פלאי הטכנולגויה נותנים לנו יכולות חדשות לדעת, אבל הן אינן מחליפות את הצורך במעורבות האנושית בניהול משימות הקרב, הן רק מגבירות אות, כדי להוציא את המיטב מהמידע העצום המצטבר צריך לשלב אנליסטים אנושיים המבינים את האויב ואת הסביבה בה הוא פועל. הדברים נאמרו בכנס לטרון בשנת 2009.

 

bottom of page