מעבדת הקרב של המרינס נערכת לקרב הבא

המרינס מנסה לקדם את פני הבאות ולהכין את כוחותיו לקראת הקרב הבא על בסיס לקחים מהקרב הנוכחי, ולעשות זאת בזמן קצר.

 

מעבדת הקרב עוסקת במגוון רחב של תחומים מאמל"ח ועד לטכניקות קרביות.

המאמר הזה סוקר כיווני פעולה של מעבדת הקרב בסוף העשור הראשון של המאה ה-21.