top of page

סוריה לוחצת על מצריים לצאת מיד להתקפה לעומק סיני

במאמר מביא אל"ם במיל' פסח מלובני תאור מצרי על הלחץ הסורי על מצרים להמשיך את המתקפה לעומק סיני במלחמת יום הכיפורים כדי להקל את הלחץ על סוריה המצויה תחת התקפת נגד ישראלית ותחת כיבוש שטחים סוריים לעבר דמשק.

 

bottom of page