top of page

הערכות צבא ארה״ב לשינוי

קיצוצים או שינוי?

מובאת כאן ביקורת מוחצת על איכות מנהיגות צבא היבשה המופיעה   במאמרו של לוננט  קולונל דניאל דייוויס במאמר שפורסם ב- 7 לאוגוסט 2013 ב- http://armedforcesjournal.com

 

... רמטכ"ל צבא היבשה גנרל ריי אודיירנו (Gen. Ray Odierno)  הזהיר שהוא עלול לא לעמוד במשימה גם למשימות המעורפלות האלה. ב-12 לפברואר בעדות לפני וועדת הכוחות המזוינים של הסנט אמר אודיירנו: "אם דבר לא יעשה לשכך את ההשפעות על מבצעים תחת ההחלטות הנוכחיות, כמו חוסר תקציב למבצעים מעבר לים ...הצבא יחויב לערוך קיצוצים דרמטיים בכוח האדם, במוכנות ובתכניות המודרניזציה שלו, ומכאן להעמיד בסכנה את ביטחוננו הלאומי...אם לא יטופל, חוסר הביטחון התקציבי הנוכחי ישפיע במהירות ובאופן חמור על פיחות בכוננות הצבא לעשר השנים הבאות". הוא חזר על כך ב-23 באפריל באומרו שאם לא תוקלנה הגזרות התקציביות הוא יצטרך לשחרר 100,000 חיילים יותר ממה שחזוי כיום.

 

מעטים צופים שהתנאים הפיסקאליים ישתנו בקרוב, ונראה שהרמטכ"ל מתכונן לתת מענה על-ידי  יצירת צבא יותר קטן, עם פחות יכולות מהצבא הנוכחי. מה שדרוש כיום הוא שינוי אמיתי לא סתם קיצוץ.

 

....לעולם לא קל לשנות מוסדות לאומיים. אינרציה וקהל הבוחרים הנהנים מסטאטוס-קוו מבטיחים התנגדות לשינוי. התנאים הנוכחיים מציעים חלון הזדמנויות בו שינוי הוא אפשרי. ראשית, בקיצוץ התקציבי שינוי הוא בלתי נמנע. שנית, המלחמה בעיראק ותפקידנו הקרבי באפגניסטן יסתיימו בסוף השנה הבאה. שלישית, יש מזכיר הגנה חדש שהצהיר לפחות על הצורך בשינויים ויתכן ויהיה מזכיר חדש לצבא היבשה. לכן, בזמן של שינוי בלתי נמנע וסיכון מלחמתי נמוך בתקופה הקרובה, למנהיגות האזרחית של משרד ההגנה יש הזדמנות  להביא צוות מנהיגות חדש ולערוך רפורמה רחבה...

 

 

 

bottom of page