top of page

סייבר כמימד בלוחמת יבשה

כניסת המערכות הדיגיטליות לכל שדרות הצבא הביאו ליכולות חדשות בתחומי הלחימה על המידע והתודעה עד כדי הגדרתם כלוחמת סייבר - לוחמה העומדת בזכות עצמה.

לוחמת הסייבר מתפתחת בכל הצבאות המודרניים להתקפה ולהגנה כאחד, ובמרבית הצבאות העוסקים בכך היא נערכת במישור האסטרטגי והלאומי. מעצם היותה מרכיב חדש בשדה הקרב, ובגלל היכולות העצומות המצויות במערכות האלה, היא עוסקת בהגנה ובהתקפה גם יחד.
ברמת לוחמת היבשה, המערכתית והטקטית אנחנו מכירים מזה שנים את הלוחמה האלקטרונית שעיקרה היה מבוסס על הצפנה, האזנה, חסימה והונאה תקשורתית.
כפי שהצבא עובר למערכות עבודה רשתיות המשנות את פניו, וכפי שמערכות שו"ב ופו"ש חודרות מרמת המטכ"ל ועד לרמת הגדוד כך גם מערכות הלחימה בסייבר יהוו גורם קבוע בכל הרמות.
מהלך כזה יצריך תובנות משלימות לתכנון וניהול לחימה, יחייב ארגון בציוד ובכוח אדם, יאפשר ניהול לחימה מרחוק בסיוע קרוב לדרג הטקטי ועוד הרבה שינויים שאיננו מסוגלים כיום לאתרם - נפתח עולם משלים חדש.

לקריאת דברי האלוף (במיל') פרופ' יצחק בן ישראל הכנס לקישור
 

bottom of page