top of page

הלחימה שלאחר המלחמה

ישראל לא ערוכה כיום וגם לא למדה מה שהייתה צריכה ללמוד בתחום הזה של המלחמה החדשה. בעבודת הדוקטורט שלי הבאתי דוגמאות רבות שהוכיחו והראו שישראל מתעקשת לא ללמוד את מה שנדרש כדי להתמודד במלחמה החדשה הזאת או בחזית החדשה הזאת שלא הייתה בה, שגם היום אין בה שום הפתעה. לאורך שנים רבות מדי ישראל מזניחה את העיסוק בסוגיה הזאת של הסברה או דיפלומטיה ציבורית אף על פי שאנחנו יודעים שהיא חזית קריטית. אסביר מהם האתגרים שעומדים היום בפנינו. קודם כל, זאת מלחמה אחרת בהיותה אסימטרית, היא מתחוללת בין מדינה לבין ארגונים; את זה למדו גם האמריקאים ובעלי בריתם, כי מאז מלחמת העולם השנייה מרבית העימותים הצבאיים הם בין מדינות לבין ארגונים, ואז המלחמות קטנות או מוגבלות או עימותים אסימטריים, אין מלחמות גדולות.

bottom of page