top of page

לחימה לא ליניארית

בני האדם פיתחו חוקים וכללים על מנת ל"הסתדר" עם הסביבה והיקום, לאותם קטעים שלא נמצאו הסברים משכנעים - פיתחו בני האדם פתרונות של כוחות עליונים - כל אחד וטעמו שלו, דת, מיסטיקה, אסטרולוגיה - והצבאות פיתחו את ממלכת אי הוודאות.

כיום, עם מהפיכת המידע והתובנות שהיא מביאה איתה, יש לנו יכולות וכלים להרחיב את המרחב הנשלט על ידינו, ולהקטין את מרחב אי-הוודאות. אי וודאות היא תוצר של חוסר במידע ובתובנות - זה לא כוח עליון, יש מה לעשות.

 

bottom of page