top of page

מערכת ההרכשה של צבא ארה"ב נערכת לשינויים - גב' היידי שיו

הלחימה משפיעה כמובן גם על ההצטיידות, מערכת ההרכשה צריכה להתמוד במהירות למענה לכוחות פרוסים בשטח מול איומים בלתי מוכרים.

 

בצד כל אלה מצוי קיצוץ תקציבי משמעותית ביותר, ומערכת ההרכשה חייבת להערך מבעוד מועד לשני הצרכים - ציוד חדיש ומתאים, ועמידה בלוחות זמנים קצרים ובתקציב מקוצץ.

גב' היידי שיו - ראש מערכת ההרכשה של צבא ארה"ב הציגה את המערכת שהיא עומדת בראשה ואת דרכי פעולה.

bottom of page