top of page

רפורמה בצבא הרוסי

הצבא הרוסי עובר תהליך ארוך וקשה של רפורמה בכל כיוון אפשרי. הוא החל בתהליך הזה לפני כעשר שנים וקבל תפנית משמעותיתי ב- 2008 עם מינוי אזרח כשר הגנה.

 

השינוי הוא דרסטי ועורר מתחים ולחצים מהרבה כיוונים - לחצים שמסייעים לשיבוש התהליך, לסטיות משמעותיות מהתכנית, לשחיתות ולחוסר יעילות.

 

אבל התהליך נמשך, הצבא הרוסי נערך לפעול בתנאי הסביבה של העולם כיום, רוסיה , תיאורטית לפחות - מתענינת בגבולתיה ובשטחי ההשפעה הסמוכים אליהם, וההגמוניה הגלובלית אינה בראש מעייניה.

 

במצגת הבאה מוצג התהליך, מטרותיו והישגיו.

 

bottom of page