top of page

התפתחות דוקטרינה פורמלית בצבא הבריטי

הצבא הבריטי היה משך שנים ארוכות צבא קולוניאלי הפרוס ברחבי האימפריה. המציאות הזו הובילה אותו לארגון על בסיס רג'ימנטים - שהיה ועודנו הבסיס הקבוע שעל בסיסו נבנית תורת לחימה ופותחו מסורות ומורל.

הצבא עסק בעיקר במלחמות קטנות ומקומיות, לעיתים בסיוע למשטרה.

שתי מלחמות העולם היוו חריגה משמעותית וחריפה מכל אלה, ואכן לקח לצבא הבריטי כשנתיים בכל אחת מהן לבצע את המעבר מצבא למלחמות קטנות לצבא למלחמה קונבנציונלית מסיבית.

המלחמה הקרה - אילצה אותו פעם נוספת "להכנס למסגרת" של צבאות קונבצנצינליים - ומסורת של 350 שנות צבא קשה לשנות.

רק בסוף שנות ה- 80 החל הצבא הבריטי לעבור לדפוסי תורת לחימה פורמלית ומחייבת.

המאמר הזה, שפורסם בחוברת הדוקטרינה הבריטית מתאר - ומאיר - על הדרך.

לקורא המודע להתפתחות תורת הלחימה של צה"ל יש כאן לא מעט הערות ותיאורים היכולים להזכיר לו מצבים דומים.

 

bottom of page