top of page

תועלת הכח

גנרל רופרט סמית פורס את תובנותניו ממלחמות הנערכות בקרב אוכלוסיה, שוב אין זה הקרב צבא- מול צבא אלא המאמץ המתמשך והמורכב של השלטת סדר ביטחוני ואזרחי אחר בסביבת המבצעים לאחר סיום פרק הלחימה, אלו מטלות שצבא אינו מורגל בהן ואינו ערוך לקראתן, צריך כלים אחרים ובראש ובראשונה צריך חשיבה אחרת.

הדברים הינם תמצית הרצאתו של גנרל רופרט סמית בכנס לטרון ב- 2008.

 

bottom of page