top of page

המערכה לשחרור ירושלים - יוני 1967

המערכה לכיבוש ירושלים נראית בתקשורת בעיקר כקרב על גבעת התחמושת והפריצה לעיר העתיקה וזו תמונה הרחוקה מאד מהמציאות.

שני המוקדים האלה ציוריים מאד לתקשורת, הקרב על גבעת התחמושת היה קרב קשה עם הרבה קורבנות, אבל ירושלים היא הרבה יותר מקרב אחד.

לחימה על מרחב עירוני הן בפאתי המרחב והן בתוכו היא מערכה מורכבת ומסובכת, ובמיוחד בעיר כמו ירושלים בה חוברים גם נכסים לאומיים ודתיים והלחימה מתחילה מקו מגע מסובך וצמוד.

מלחמות עתידיות באזורינו צפויות להתרחש בערים כאלה הרבה יותר מבעבר - כדאי לחזור למערכה בירושלים ולבחון אותה לא רק בשיקולי הירואיקה ומורשת קרב.

 

אל"מ יוסי לנגוצקי, שהשתתף בלחימה כמפקד הסיירת הירושלמית, מתאר את המערכה צעד אחר צעד בהבטיה הכוללים.

 

bottom of page