top of page

איום המנהרות

מנהרות, מערות, תעלות, מרתפים ודומיהם שימשו אלפי שנים כחלק ממערכות לחימה, בהגנה ובהתקפה כאחת.

 

במהלך השנים מערכו מאמצים רבים לחפש פרונות לגילוי מהרות  - חלקם עסקו בחישת תנודות פני הקרקע ומרביתם בגילוי אקוסטי - רעשי חפירה.

 

עד היום לא נמצא פתרון יעיל מוכח, והמאמץ לפתח פתרון כזה עולה ויורד לפי דחיפות הבעיה בעיני מקבלי ההחלטות.

 

הלחימה בעוטף עזה במבצע "צוק איתן" העלתה את הנושא למודעות הציבורית בישראל, אבל היו מי ששנים רבות קודם לכן התריעו, הציקו והציגו את הצורך במציאת פתרון וחלקם אף הציעו פתרונות,  

 

המערכת הביטחונית לא התרשמה במיוחד, הנושא היה בטיפול מתמיד אבל מקומו בסדרי העדיפות לפתרון היה נמוך עד  להוכחת רצינות האיום על ידי החמאס, התרעות מתוכינו לא היו מספיקות לשם כך.  

 

את אחד המאבקים העקשניים האלה הציג הגיאולוג, אל"מ בדימ' יוסי לנגוצקי, בכנס הרצליה בספטמבר 2014. 

 

 

bottom of page