top of page

אתגרי הלוגיסטיקה

מערכי הלוגיסטיקה נערכים ללחימה מסוג אחר

האיומים השתנו, סביבת הלחימה נדחסת, טווחי התמרון מתקצרים, עולה חשיבות המרכיבים האלקטרונים - טכנולוגיה העילית, כוח האדם לאחזקה ולתפעול צריך הכשרות שונות, כיצד כל זה התיישב עם מערך לוגיסטי שנבנה לתמרון עוצבות כבדות לחדירה לעומק שטחי האויב?

 

הכנס לקריאת הרצאתו של אלוף דן ביטון 

 

bottom of page