top of page

הרצאת גנרל ג׳וזף ווטל בכנס לטרון החמישי 

כוחות לפריסה מהירה

לוטננט גנרל ווטל העלה מספר אתגרים העומדים בפני מתכנני הפעולות של הכוחות לפריסה מהירה והכוחות המיוחדים, כשהוא נעזר בדוגמאות מעשר השנים האחרונות.

האתגר הראשון לכוחות הפריסה המהירה ולכוחות המיוחדים הפך קריטי כאשר נדרשה תגובה מהירה מבסיסים בבית. משברים כאלה חושפים באכזריות חולשות מבניות, במיוחד כאלה המערבים תאום ושילוב בין ארגונים ואומות. לרוע המזל, פריסה מהירה אינה מבטיחה פתרון מהיר של המשבר. תחזוקת תכנון לא מספק וניהול לחימה הרחק מבסיסינו בבית חושפת את הסיכון המובנה במבצעי כוחות מיוחדים וכוחות פריסה מהירה.

לסיום הוא שירטט מספר מגמות להיכן מתפתחים הכוחות המיוחדים בשילוב מלא של כוחות לאומיים להצגת היכולות.
לוטננט גנרל ווטל שירטט כיצד לקחים ותובנות מהעבר בפעולות פריסה מהירה וכוחות מיוחדים השפיעו על תפקידי הכוחות האלה, השילוב שלהם עם הכוחות "הרגילים" והציפיות מהכוחות המיוחדים בסביבת הפעולה הנוכחית.

 

לקריאת הדברים במלואם הכנס לקישור

bottom of page