top of page

לחימה מתמדת בתנועה מתמדת

מלחמה היא ממלכת אי-וודאות - הכרה במציאות או תירוץ לחוסר יכולת?

מהפיכת המידע נותנת לנו יכולות חדשות המאפשרות לנו להתבונן על סביבתנו ועל פעולותינו מזוויות מבט שהיו בלתי אפשריות בעבר.

מה שנגלה לעינינו הוא עולם אדיר ממדים, שמתנהג באופן שונה ממה שחשבנו עד היום, מתברר לנו כי העולם בו אנחנו חושבים שאנחנו חיים הינו לא יותר מסביבה מלאכותית שנבנתה בהתאמה למה שידענו וליכולותינו.

מה שנגלה לעינינו אינו "העולם החדש" בו אפשר להתחיל אחרת, אלא תובנה שיש משהו הרבה יותר מורכב ומפותח ממה שאנחנו מורגלים בו, וזה בעצם לא חדש, במסגרות אחרות יש הכרה בכוחות עליונים כאלה ואחרים המשפיעים או מכתיבים (בהתאם לתפיסות השונות) את ההתפתחויות וההשפעות.

אבל, אנחנו עוסקים במלחמה, ומלחמה נערכת בין בני אדם, לא כוחות עליונים מנהלים אותה, ובהקשר הזה מה שנגלה לעינינו הוא כי מה שבעבר הגדרנו כאי-וודאות נובע מחוסר ידיעה. מה שאיננו יודעים הוא אי-וודאות.

אבל, מהפיכת המידע נותנת לנו אפשרויות ידיעה ותובנה נוספות על מה שיש בידינו, מרחב אי הוודאות יכול להצטמצם אם נשכיל לפרוס את המידע הנחשף באופן שיסייע לנו להבין טוב יותר, וכאשר זה יקרה נוכל גם להפעיל את האמצעים והכוחות העומדים לרשותנו להתמודדות במלחמה טוב יותר.

המאמר המצורף עוסק בכך, וכדי לא להישאר במישור התיאורטי בלבד הוא גם מציג פתרונות אפשריים. כמובן שבתחילת הדרך ומתוך ידיעה מוגבלת הפתרונות המוצעים עשויים להיות חלקיים או בלתי מציאותיים, אבל הרעיון המרכזי הוא בכיוון - אנחנו יודעים יותר , אנחנו יכולים להבין טוב יותר ואנחנו יכולים להשיג יותר.

 

bottom of page