top of page

פרסומים

ידיעון אפריל 21: הסינים חודרים עמוק


השאיפות של סין אינן נעצרות בגבולותיה - כלי ההתפשטות שלה הם כלכליים - חברתיים ויעדיה חובקי עולם. השתלטות על בתי ספר בריטיים, וחברות סחר ובניין תשתיות בצד בניית עוצמה צבאית אזורית עם שאיפות גלובליות יוצרים מציאות גלובלית שונה משל המאה העשרים - ובה בעת רוסיה נאבקת על מעמדה ועל שליטה במרחבה, טורקיה חולמת על גדולת העבר - המאה ה-21 מתעצבת ---נראה לאן היא תגיע

לקריאת הידיעון לחץ על הגיליון המצורף
ידיעון אפריל2021 (NXPowerLite Copy)
.pdf
Download PDF • 1.49MB

Commentaires


עדכונים אחרונים

bottom of page