top of page

פרסומים

ידיעון מרץ 21: המעצמות מתארגנות לסדר עולמי חדש


עם פרוק המאזן הדו-קוטבי בסוף המאה ה-20 מאבקי הכוח הפכו להיות אזוריים, מעצמות צוברות "נקודות" במרחבן, רוסיה במזרח אירופה ובקווקז, סין מותחת תא גבולותיה הכלכליים וצבאיים עם שאיפות גדולות, אירופה מפרקת בריתות, האסלאם הקיצוני מתעלם מגבולות וטריטוריה - יכולות טכנולוגיות מקנות למדינות בינוניות ולארגונים יכולות שבמאה העשרים היו שמורות למעצמות. בידיעון הנוכחי כדאי להציץ בדרום קוריאה הנערכת כנגד איום קיומי מצפונה, ובקצה אחר - מבט על סוריה הקרועה ומתפוררת ומהווה מגרש משחקים רב-משתתפים.

לקריאת הידיעון לחץ על הגיליון המצורף

ידיעון אוקטובר 2020 (3) (NXPowerLite Bac
.
Download • 2.09MBComments


עדכונים אחרונים

bottom of page